Bestyrelsen

Formand: Kjeld Toftelund Larsen
KALKBRÆNDERIVEJ 4
5772 KVÆRNDRUP
MOBIL 25 76 81 20

Næstformand:
Svend Andersen

Kasserer:
Anni Rasmussen

Bestyrelses medlemmer:
Bent Hansen
Torben Rasmussen

Bestyrelsessuppleant:
Leif Tornquist Nielsen

Repræsentant til Dansk Møllerforening:
Kjeld T. Larsen

Repræsentant til Egeskov Markedsforening:
Kjeld T. Larsen 
Rita Larsen

Revisor:
Leif Cortes

Revisor suppleant:
Rita Larsen

Egeskov Mølle - Grønnebjergvej 1 A - 5772 Kværndrup
Copyright © 2017 Egeskov Mølle. Alle rettigheder reserveret.